Årsplan for billedkunstÅrsplan billedkunst 2021/2022

Billedkunst er et valgfag, hvor eleverne gennem arbejde med kunst skaber egne produkter og opnår forståelse for den skabende proces i kunstens verden.

 

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Fantasi-aftryk

I dette forløb skal eleverne lave et aftryk af deres hånd. Udfra dette skal de bruge deres fantasi til at skabe et billede, som ligner et genkendeligt  motiv.

 

Pop-op julekort

Grantræet er temaet. Eleverne arbejder med forskellige papirmaterialer.

 

Farverig fugl

Vi skal lave en fugl med forskellige teknikker som eks tegne spejlvendt, tegne efter skabelon og blande farver.

 

Vinterbillede

Her skal vi se en lille film VANTEN.

Efterfølgende arbejde eleverne med selvvalgt scene fra filmen. Der arbejdes med akvarelpapir og blyanter.

 

Sansekasser

Her skal eleverne på skattejagt.

Læreren har på forhånd lavet sansekasser så ingen ved hvad der er i dem. Der udleveres et skattekort hvor eleverne skal afkrydse de ting de finder og i hvilken kasse.

Kasserne bliver derefter stående og eleverne får lov at supplere kasser med ting, så andre elever på skolen kan prøve at gå på skattejagt.

 

Efterårs Collage

Eleverne arbejder med collageteknikken med udgangspunkt i efterårets dansk frugter, æbler og pærer.

 

Rugbrød eller kunst??

Ja, nu skal eleverne tegne/male på rugbrød.Dette skal de gøre for at udfordre deres tankegang og oplevelser af billeder.

 

Min familie

I dette forløb skal eleverne lave deres eget collage billede med en silhuet af deres familie.

 

 

Jeg forbeholder mig ret til at ændre eller supplere billedkunst med andre emner, hvis det giver mening.

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

  Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være