Årsplan for E-sport


Årsplan for Esport i Valgfag 2021/2022

Undervisningen i E-sport tager udgangspunkt i spillene Minecraft, League of Legends og Fortnite. Eleverne skal først og fremmest have kendskab til spillene, hvordan man spiller og dernæst, hvordan man spiller sammen som et team.

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Fysiske øvelser

I undervisningen i E-sport laver eleverne forskellige øvelser, hvor de skal være fysisk aktive mens de løser en opgave. Eleverne skal samarbejde om at løse forskellige opgaver, og under de fysiske øvelser træner vi bl.a. hvordan man giver information kort og præcist videre - også når pulsen er høj.

Esport fysiske træningsøvelser DGI

Team, samarbejde og kommunikation

Teamet er vores udgangspunkt i denne del af undervisningen. Her er der fokus på teamet som helhed, de enkelte spillers positioner, fair-play, samarbejde og kommunikation.

 

Vi kommer bl.a. omkring roller. Det er vigtigt at eleverne kender deres rolle på holdet, samt de opgaver der hører med. Det er ligeledes vigtigt at eleverne kan navigere i de forskellige roller, samt påtage sig en andens positioner på mappet, hvis en medspiller bliver skudt ud.

 

Vi kommer også omkring In game leader-rollen, som eleverne skal arbejde med. Eleverne kommer undervejs til at indtage forskellige roller, samt bygge videre på de positioner og aspekter, hvor de individuelt præsterer bedst i teamsamarbejdet.

 

Eleverne skal ligeledes lære, hvordan de indsamler og videregiver kommunikation bedst muligt. De skal kunne give korte og præcise beskeder, som deres teammates kan reagere på og tilpasse deres spil efter.

Der kan hurtigt komme en masse unødig snak på comms, og det er vigtigt at eleverne er bevidste om, hvordan de hver især på teamet har mere eller mindre taletid - afhængigt af deres rolle på holdet.

Team og samarbejde øvelser DGI

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

  Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være