Årsplaner for tysk


 

Tysk Eg

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Sprogsyn

Kommunikation på en hensigtsmæssig måde. Øge elevernes nysgerrighed på det tyske sprog

 

Mundtlig tysk

Højtlæsning af og lytning til tyske tekster

Fokus på udtale og små hverdagssamtaler på tysk

Udvidelse af ordforråd

 

Skriftlig tysk

Fremstilling af korte tekster i forskellige former og genrer

Brug af ordbog

Basis grammatik

 

Tyskland

Historie

Tysklands opbygning

Traditioner

Seværdigheder

 

Rim og remser

Rim, sange, rollespil og lege som kan være med til at give eleverne en anden tilgang til at øve og lagre det lærte stof

 

 

Årsplan for tysk i Birk 2021/2022

Gut Gemacht 2. 6.klasse

Gut Gemacht 3. 7.klasse

Sproglinks

Derudover supplerende læsetekster i bog og kopiform. 

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Ordforråd

Udvidelse og træning af ordforråd

 

Mundtlig kommunikation

Eleverne lærer at kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et enkelt og forståeligt sprog.

 

Skriftlig kommunikation

Skriftligheden styrkes via mange gentagelser af tillærte ord.

Små sjove opgaver som gåder og kryds og tværs indøves skriften.

 

Tyskland

Oplæg omkring Tyskland

Bundeslande

Historie

Seværdigheder

Landeskunde

 

 

Kultur og samfund

Der arbejdes med indblik i de tysktalende landes kulturer og traditioner gennem forskellige emner.

 

Sproglinks

Supplerende kopiark

https://sproglinks.dk/tysk/til-udskrift-tysk

Indbydelser og sprogleg

Eleverne skal lave deres egne indbydelser og deltage i forskellige sproglege.

 

Pennevenner med tysktalende elever

Eleverne skal arbejde med at udveksle breve og korte videoklip med elever fra tysktalende lande.

 

 

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

 
Årsplan for tysk i Ask 2021/2022

 

Undervisningen vil tage udgangspunkt i Logo 9, med tilhørende arbejdsbog. Der suppleres med andre tekster. 8. klasse arbejde med gut gemacht 4., samt supplerende tekster.

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Wohnung oder WG…?

arbejde med, hvordan man kan bo. kostskole, kollektiv eller på gaden.

 

Medien

Her stilles skarpt på ligheder mellem unge mennesker i Tyskland og Danmark

 

Buntes Deutschland

Bundesrepublik.

Det brogede samfund i Tyskland

 

Arbeit und Ausbildung

Her dykker vi ned i arbejds og uddannelsesmuligheder i Tyskland.

Målet er, at eleven på tysk selv kan udtrykke hvad de vil med deres fremtid.

 

Kreativ und engagiert

Tema om unge mennesker der har noget de virkelig brænder for og som de bruger al deres tid på.

 

Gut Gemacht

Gramatikmateriale med fokus på skriftlighed og stavning.

 

Afleveringer

4 afleveringer i årets løb, som træner elevens skriftlighed og evne til at udtrykke sig på skrift. Grammatikken tages i forhold til de steder hvor der skal sættes ind.

 

Øve prøveformen

Der vil i løbet af året blive trænet hvordan prøven foregår, så eleven har lidt træning i dette, hvis faget bliver trukket som prøvefag.

 

Gut Gemacht 4

Der arbejdes med ordforråd og grammatik.

 

Vi har løbende oversættelsesopgaver samt højtlæsning med fokus på udtale.

 

Der struktureres med opgaver der har til mål at give eleverne indsigt i den tyske kultur og traditioner.

 

Eleverne har som 9. klasse 4 afleveringer i løbet af året, hvilke har et fokus/emne, der tilgodeser målene for tyskundervisningens slutmål.

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

 


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være