Læsning


Læsebånd


Forskerne siger, at det tager 5000 timer at udvikle en læsekompetence.

På Fole Friskole er vi inspireret af de seneste års læseforskning fra hele verden. Selvom læseforskerne fortsat er noget uenig om, hvordan børn bedst lærer at læse, er der en fremvoksende enighed om at udvikle et balanceret syn på læsning, dvs. at der lægges vægt på at eleverne lærer sig at læse ved at træne deres afkodningsfærdigheder (bogstaversnes navn, form og lyd, læse på linjen) og deres læseforståelse (at kunne læse mellem linjerne og bag om linjerne). Helt afgørende er det også, at eleverne bliver motiveret for at lære at læse, og at de oplever at mestre det at læse. Eleverne skal gerne opleve at være i en positiv læsespiral.

En formiddag med læsning på Fole Friskole.
Det er morgen og klokken er 09:50. Alle har spist deres frugt og er klar i klasserne, klar til dagens læsebånd.

Alle elever vil arbejde med læseaktiviteter, f.eks. højtlæsning, dialogisk læsning, selvstændig læsning af skøn- og faglitteratur, ordforråd, læsehastighed osv. Der skal læses i alle fag. Læsemetoderne vil variere afhængigt af det faglige fokus samt den enkelte elev. Lærerne samarbejder med forældrene og eleverne om at finde relevant og passende læsestof. 

Mål for læsebånd:
 • At skabe tid til fordybelse i læsning
 • At eleverne får de bedste muligheder for sprog- og læseudvikling
 • At give eleverne en god læsestart, hvor der på grundlag af elevernes potentialer udvikles brugbare læsestrategier, der kan bygges videre på i den fremtidige læseudvikling
 • At give eleverne lyst til at læse; opdager, at læsning kan give gode oplevelser
 • At eleverne oparbejder og opretholder læselyst og gode læsevaner
 • At styrke eleverne selvtillid
 • At sætte eleverne i stand til at udnytte IT-hjælpemidler i deres læsning
 • At eleverne lærer at læse og udvikler til stadighed læsefærdighed og forståelse, som midler til oplevelse af sprog og tilegnelse af viden
 • At udvide elevernes ordforråd, begrebsdannelse og general udvikling at sproglig bevidsthed
 • At give eleverne almen viden og erfaring om verden

Husk altid:
 • Læsebåndet skal supplere elevernes fritidslæsning ikke erstatte den!!
 • Læsning er et projekt, ikke et problem

Læsning i indskolingen


Skolens lærere har i samarbejde udarbejdet en plan for læseundervisning i læsebånd i skoleåret 2018-2019. I nogle perioder læser vi som vi har gjort hidtil, det vil sige i en selvvalgt bog og hver for sig, det vi kender som frilæsning. I andre perioder vil der være fokus på makkerlæsning, højtlæsning, læsning af faglitteratur, arbejde med ordkendskab og andre ting.

Vi ved at læsning er en færdighed der kræver 5000-6000 timers træning for at man bliver i stand til at læse alle dagliglivets tekster, og for at man har de grundlæggende færdigheder der skal til, for at kunne læse fagbøger på en uddannelse. 5000-6000 timer i løbet af et skoleliv, er omkring 11⁄2 times læsning dagligt.
 
Læsefærdigheder kommer ikke bare af at læse. Forskellige slags tekster kræver forskellige læsemåder og det skal man undervises i. Det gør vi allerede her på skolen, men det giver rigtig god mening at kæde det sammen med læsebånd, så vi gør det noget mere, når vi nu ved, at det giver stærkere læsere.

Vi opfordrer stadig jer forældre til at læse for og med jeres børn derhjemme så meget som
muligt. Undersøgelser viser, at børn læser mindre og mindre i fritiden og det er ikke nogen god udvikling, når man ved, at læsning i fritiden understøtter udvikling af læsefærdigheder, viden og ordforråd hos både stærke og svage læsere.

Vi har på skolen lavet en folder om begynderlæsning. Den giver jer forældre nogle gode råd til hvordan I kan hjælpe og støtte jeres børn med læsetilegnelsen.

Jeg har været læsevejleder gennem de sidste 10 år, og det er fantastisk at kunne få tid, rum og mulighed for, sammen med resten af lærergruppen, at arbejde med jeres børns læsning her på Fole Friskole.

Hele teamet på Fole Friskole glæder sig til at stille endnu mere skarpt på jeres børns læsning med stort engagement og faglighed. Jeg håber dermed på stor opbakning fra jer forældre.

Reni Hallett 
Læsevejleder

Læsefolder

 

Læsefolderen er udleveret til 0. klasse, 1. og 2. klasse og kan ses på efterfølgende link :  Læsefolder 2018Læsefolder 2018

 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være