Skoleordningen for frugt og grønt

Vi deltager i EU-skoleordningen for frugt, grønt og mælk. 

Ordningen er støttet med EU-midler.

 

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk består af to ordninger. Tilskud til skolefrugt- og grønt og tilskud til skolemælk.

 

Skoleelever i børnehaveklassen og 1.- 10. klassetrin kan få tilskud til frugt og grønt. Tilskuddet kommer fra EU og dækker op til 100 pct. af udgifterne. 

 

Tilskud til skolefrugt- og grønt er en effektiv måde at få børn til at spise mere frugt og grønt. Børn, der spiser sundt i løbet af dagen, er mere koncentrerede, mindre syge og trives bedre. Meget frugt og grønt forebygger overvægt, hjerte-karsygdomme og type 2-diabetes.


Det er ikke længere muligt at få skolemælk.

 

Kilde: 

http://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/tilskud-til-skolefrugt-og-groent-20172018/

Priser på skolefrugt


På skolen vil vi som tidligere tilbyde frugt hver dag.
Der vil være en egenbetaling på kr. 425,00 pr. barn for skoleåret 2021/2022.
 
Ønsker I at jeres barn/børn skal have frugt hver dag, bedes I indbetale på skolens konto i Lån & Spar Bank. Reg.nr. 0400 - Konto nr. 4023906517
 
HUSK at angive barnets navn/børnenes navne på indbetalingen.
 
Har I spørgsmål eller lignende så kontakt skolens sekretær på tlf. 74822932
 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være