Valgfag

Lærerne laver forskellige værksteder to gange årligt, hvor eleverne 4 gange om året skal vælge et nyt. Valgfagene kører 10 uger af gangen. Eleverne arbejder med valgfagene på tværs af årgangene. Ved at afvikle valgfag på denne måde, mener vi at kunne nå flest mulige elever og på den måde skabe større faglighed og indlevelse.


Mere info for skoleåret 2019/2020 kommer snart.


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være