LæsebåndForskerne siger, at det tager 5000 timer at udvikle en læsekompetence.

På Fole Friskole er vi inspireret af de seneste års læseforskning fra hele verden. Selvom læseforskerne fortsat er noget uenig om, hvordan børn bedst lærer at læse, er der en fremvoksende enighed om at udvikle et balanceret syn på læsning, dvs. at der lægges vægt på at eleverne lærer sig at læse ved at træne deres afkodningsfærdigheder (bogstaversnes navn, form og lyd, læse på linjen) og deres læseforståelse (at kunne læse mellem linjerne og bag om linjerne). Helt afgørende er det også, at eleverne bliver motiveret for at lære at læse, og at de oplever at mestre det at læse. Eleverne skal gerne opleve at være i en positiv læsespiral.

En formiddag med læsning på Fole Friskole.
Det er morgen og klokken er 09:50. Alle har spist deres frugt og er klar i klasserne, klar til dagens læsebånd.

I Bøg – sammen med Pil (0., 1. og 2. klasse) sidder eleverne spændte på hvilken historie, de skal lytte til, udforme eller lege sig til. Den dialogiske læsning vil her være i fokus.
I Eg (3. -4. klasse) sidder de med deres ”utrolige regnehistorier”. Der læses, tænkes, læses og noteres og en gang imellem kan man se, at en elev har fundet løsningen og der spreder sig et smil over ansigtet.
I Birk (5. – 6. klasse) og Ask (7. – 8. klasse) sidder eleverne med deres individuelle læsebøger.
Efter 20 min. slutter læsebåndet, og dagens program skal i gang.

Alle elever vil arbejde med læseaktiviteter, f.eks. højtlæsning, dialogisk læsning, selvstændig læsning af skøn- og faglitteratur, ordforråd, læsehastighed osv. Der skal læses i alle fag. Læsemetoderne vil variere afhængigt af det faglige fokus samt den enkelte elev. Lærerne samarbejder med forældrene og eleverne om at finde relevant og passende læsestof.

Mål for læsebånd:
 • At skabe tid til fordybelse i læsning
 • At eleverne får de bedste muligheder for sprog- og læseudvikling
 • At give eleverne en god læsestart, hvor der på grundlag af elevernes potentialer udvikles brugbare læsestrategier, der kan bygges videre på i den fremtidige læseudvikling
 • At give eleverne lyst til at læse; opdager, at læsning kan give gode oplevelser
 • At eleverne oparbejder og opretholder læselyst og gode læsevaner
 • At styrke eleverne selvtillid
 • At sætte eleverne i stand til at udnytte IT-hjælpemidler i deres læsning
 • At eleverne lærer at læse og udvikler til stadighed læsefærdighed og forståelse, som midler til oplevelse af sprog og tilegnelse af viden
 • At udvide elevernes ordforråd, begrebsdannelse og general udvikling at sproglig bevidsthed
 • At give eleverne almen viden og erfaring om verden

Husk altid:
 • Læsebåndet skal supplere elevernes fritidslæsning ikke erstatte den!!
 • Læsning er et projekt, ikke et problem


 

 

 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være