Barn i børnehaven

Mange af vores børn starter i børnehaven, netop fordi vi er en Naturbørnehave. Vi er en børnehave som er kendt for at være naturbørnehaven med stort N, og som giver børnene en masse spændende oplevelser i, omkring og udenfor Fole. Vi tager skolebusserne på forskellige ture ud af huset, hvor børnene får muligheden for at se, opleve og udforske naturen på nært hold. Vi har altid tid til at standse op og nærstudere ting, hvilket ofte resulterer i at tiden løber fra os, men hvad vi ikke når i dag, når vi måske i morgen. Derudover er krop og bevægelse, sang og musik en stor del af børnenes hverdag.

 

Det værdsættes desuden højt - både af børnene, forældrene, og medarbejderne - at vi er en lille børnehave, hvor vi skaber tryghed, nærvær og altid har tid til det enkelte barn.

 

Har dette vakt din interesse og hvis du ønsker dit barn i Fole Naturbørnehave, så er du velkommen til at kontakte afdelingslederen.


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være