FFV - Fole Friskoles Venner

Fole Friskoles Venner er en forening, hvis hovedformål er at støtte Fole Friskole og Naturbørnehave både økonomisk og praktisk. Det handler ikke om økonomisk støtte til den daglige drift af skolen og børnehaven, men derimod støtte til konkrete investeringer eller lignende – små eller store, der kan gøre Fole Friskole og Naturbørnehave endnu mere attraktiv og gøre hverdagen for børnene bedre og sjovere. Flødeskummet til kagen, om man så må sige.

Fole Friskoles Venner har utrolig stor betydning, og er et fantastisk aktiv for vores skole. F.eks. har foreningen doneret nyt fyr samt vinduer til skolen. Den har sponsoreret den årlige bowlingtur for SFO’en, og doneret mad til lejrskole mm.

Fole Friskoles Venner arrangerer desuden loppemarked sammen med KFUM-spejderne og tombola til byens sportsuge. Sammen med Fole Veteranknallert Klub arrangeres det store knallerttræf. I efteråret arrangeres temafest for hele byen. Fole Friskoles Venner sørger for forplejning ved skolens juleafslutning, varmer mad til skolens årlige skolefest m.m.m.
Du kan blive medlem af Fole Friskoles Venner ved at købe et medlemskort. Det koster 100 kr.  pr. person. Indbetaling kan ske Mobilepay  410105. Husk at skrive navn på indbetalingen. 

Vi vil lægge et medlemskort i din postkasse kort tid efter.

Medlemskab giver ved fremmøde, stemmeret ved Fole Friskoles Venners generalforsamling
Indbetaling kan også ske ved vores arrangementer. 

Alle kan købe et medlemskort til Fole Friskoles Venner. Der er ingen forpligtigelser, udover betaling af de 100 kr. i erhvervelsen af medlemskortet.

Vi håber, at ovenstående har givet dig lyst til at være medlem af foreningen for derigennem at støtte Fole Friskole og Naturbørnehave. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Claus Hansen

Se mere på nedenstående sider:
Bestyrelsen 
Vedtægter
 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være