Værdisæt

 

Fole Friskoles værdisæt


·       Fællesskab
·       Tryghed/nærvær
·       Trivsel
·       Læring
 
På Fole Friskole har vi små/store venner, der hjælper hinanden og passer på hver enkelt i fællesskabet. Enkelt vis kan vi meget, sammen kan vi mere!

Lejrskole, fælles udflugter og studieture er bærende elementer i vores skoleliv, hvor vi i fællesskab opnår forståelse for og af hinanden.

Vi ved, at tryghed og nærvær er vigtigt for et givtigt læringsmiljø, hvorfor vi arbejder med at skabe undervisningssituationer, hvor eleverne i fællesskab ser egne og hinandens styrker. I fællesskabet skabes relationerne, som er vigtige for hvert enkelt barns trivsel.

Vores læringsmiljøer skaber grobund, for at eleverne kan miste fodfæste en stund, og begive sig ud på nye bredder, hvor ny læring opstår og udvikles. Føler man sig som en del af noget, og føler man samtidigt, at man bidrager til fællesskabet, har man også mod på at miste styringen, og kaste sig ud i nye udfordringer.

Vi ved, at trivsel er helt fundamental for læring, og det er netop derfor, vi arbejder med fællesskabet, tryghed, nærvær og trivsel – for at skabe det bedst mulige læringsmiljø for hvert enkelt barn.
Som, Kold sagde det; ”Træd varsomt, her skabes et barn!”

Vi ønsker at udvikle hele mennesker, hvor håndens, åndens og fantasiens kræfter mødes i et samspil mellem elever, lærere og øvrige voksne. Derfor er vores dagligdag præget af tillid, anerkendelse, respekt, humor, åbenhed og ærlighed – læring er nemlig mere og andet end det, der står i skolebøgerne…

Når man føler, man er noget værd… vokser man!


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være