Fole Friskoles Venners bestyrelse ser således ud efter generalforsamlingen 2021


Formand: Karsten Bock 21604733
Næstformand: Hans Henrik Carstensen 22112389
Kasserer: Claus Hansen 21795862
Nicole Egeskov Pedersen
Rene Wiuff Høirup


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være