Grøn skole

Fokus på miljø, bæredygtighed – FN’s Verdensmål


FN’s Verdensmål og ikke mindst egen efterspørgsel efter bæredygtighed stiller flere og flere krav og ønsker.
Fole Friskole har altid haft klima- og energiforbedringer for øje. Vi har længe arbejdet med mål og ønsker, og har siden 2016 gennemført omfattende energiforbedringer. Dette har også resulteret i flotte besparelse til fordel for både skoles økonomi, men bestemt også til gavn for vores miljø.
- Hulmursisolering af hele skolen
- Nye vinduer og døre
- Overgang til bio-naturgas
- Alt lys udskiftet til LED
 
I dag er det mindre acceptabelt ikke at bidrage positivt til at gøre verden et bedre sted. Vi VIL bidrage positivt, og sætter en stor ære i at tage del i dette ansvar. Ikke kun når vi taler udbedringer af vores bygninger, men også når vi taler om undervisningen af vores elever.
 
Eleverne, lærerteamet samt ledelsen har løbende FN’s Verdensmål i undervisnings-øje-med. Der arbejdes både i den direkte fagundervisning, men også på emnedagene, hvor eleverne får mulighed for at dykke konkret ned i div. verdensmål. Af tiltag, der sætter elevens fokus på verden, kan nævnes:
- Skolehaver
- Yoga
- Faktalogi
- Filosofi samt science
 
At skabe sammenhæng for dette fælles ansvar, giver rigtig god mening, og det vil vi fortsætte med.


 
 

Bionaturgas


Når vi har valgt Bionaturgas, får vi garanti for, at der bliver produceret bionaturgas svarende til vores naturgasforbrug på et dansk opgraderingsanlæg for biogas. Gennem vores valg af Bionaturgas, vil vi sende et klimavenligt signal, og kan være med til at styrke efterspørgslen på vedvarende energi i Danmark.
 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være