Ny elev

Mange af vores elever starter på friskolen som et naturligt skifte fra vores Naturbørnehave, men andre elever starter på en frisk ved et skoleskift. Vi tør godt sige, at Fole Friskole er en stor succes – et godt sted at være. Af denne grund, er det en skole med en god og stabil elevtilgang samt søgning.
 
Ofte kan man have eller opnå den opfattelse, at friskolen ikke har plads til flere elever – men det viser sig ikke altid at være rigtigt. I nogle niveauer kan vi faktisk godt tage imod flere elever.
Vigtigst er dog, at vi vægter små, overskuelige niveauer. Det er en væsentlig del af skolens værdigrundlag, at alle børn skal ses hver dag.
 
Hvis du ønsker, at dit barn bliver elev på Fole Friskole, så er du velkommen til at ringe til skolelederen på tlf.: 74 82 29 32 – 23 96 89 22, eller sende en mail til lene@folefriskole.dk.
 
Indskrivning af nye elever kan finde sted hele året. Ring gerne til skolelederen for yderligere information.


Når vi skal optage nye elever på Fole Friskole, der ikke følger vores førskoleforløb, har vi en fast procedure:

  • Forældre, der henvender sig, inviteres til et møde på skolen med skolelederen.
  • Skolelederen fortæller omkring skolens virke, viser jer rundt på skolen, og I forældre fortæller om jeres barn – om der er særlige behov, som vi skal være opmærksomme på
  • Skolelederen vurderer derefter det rent pædagogiske, om det er en elev, der “passer” til niveauet og om niveauet “passer” til eleven. Derudover vurderes det rent faglige niveau hos jeres barn. 
  • Herefter aftales en dato for skolestart, samt et mødetidspunkt for ny samtale ved endt prøveperiode. På Fole Friskole har vi en prøveperiode på 1 måned, og denne måned er gratis. Når denne måned er gået, afholdes et møde mellem jer forældre og skolelederen, hvor vi tager en god snak om begge parter fortsat ser Fole Friskole som en mulighed for jeres barn
  • Som ny elev på Fole Friskole, vil du få en store-ven, som kender skolen og eleverne, og som hjælper dig med alt det praktiske i skolen. Din familie vil også få tilbudt en kontaktfamilie, som hjælper jer igennem det første skoleår.  
  • I fællesskab skaber vi en så god skolestart for jeres barn som muligt.

Ønsker du dit barn indmeldt eller skrevet på venteliste inden barnet når skole-alderen, kan du ringe på tlf.: 74 82 29 32 eller skrive til skolens kontor på christina@folefriskole.dk

 

Du kan læse mere og bruge nedenstående links.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støt vores Sponsorer - de støtter os!


  Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være