Ny elev

Mange af vores elever starter på friskolen som et naturligt skifte fra vores Naturbørnehave, men andre elever starter på en frisk ved et skoleskift. Vi tør godt sige, at Fole Friskole er en stor succes – et godt sted at være. Af denne grund, er det en skole med en god og stabil elevtilgang samt søgning.
 
Ofte kan man have eller opnå den opfattelse, at friskolen ikke har plads til flere elever – men det viser sig ikke altid at være rigtigt. I nogle niveauer kan vi faktisk godt tage imod flere elever.
Vigtigst er dog, at vi vægter små, overskuelige niveauer. Det er en væsentlig del af skolens værdigrundlag, at alle børn skal ses hver dag.
 
Hvis du ønsker, at dit barn bliver elev på Fole Friskole, så er du velkommen til at kontakte skolelederen på tlf. eller mail.
 
Indskrivning af nye elever kan finde sted hele året. Kontakt gerne skolelederen for yderligere information.Når vi optager nye elever på Fole Friskole, der ikke følger vores førskoleforløb, har vi en fast procedure:

  • Forældre, der henvender sig, inviteres til et møde på skolen med skolelederen.
  • Skolelederen fortæller omkring skolens virke, viser jer rundt på skolen, og I forældre fortæller om jeres barn – om der er særlige behov, som vi skal være opmærksomme på
  • Skolelederen vurderer derefter det rent pædagogiske, om det er en elev, der “passer” til niveauet og om niveauet “passer” til eleven. Derudover vurderes det rent faglige niveau hos jeres barn. 
  • Klassekvotienten er som udgangspunkt 20 elever. Hvis der allerede er 20 elever i klassen, det antal, som skolen arbejder med som værende det øvre loft, kan optagelse kun ske, såfremt man i bestyrelsen beslutter dette. Bestyrelsen tager stilling på baggrund af indstilling fra skolelederen og lærerteamet, som udtaler sig om, hvorvidt optagelse er forsvarlig i henseende til det enkelte barn, klasse-sammensætningen, de fysiske rammer m.v.
  • Herefter aftales en dato for skolestart, samt et mødetidspunkt for ny samtale ved endt prøveperiode. På Fole Friskole har vi en prøveperiode på 1 måned, og denne måned er gratis. Når denne måned er gået, afholdes et møde mellem jer forældre og skolelederen, hvor vi tager en god snak om begge parter fortsat ser Fole Friskole som en mulighed for jeres barn
  • Som ny elev på Fole Friskole, vil du få en store-ven, som kender skolen og eleverne, og som hjælper dig med alt det praktiske i skolen. Din familie vil også få tilbudt en kontaktfamilie, som hjælper jer igennem det første skoleår.  
  • I fællesskab skaber vi en så god skolestart for jeres barn som muligt.


Du kan læse mere og bruge nedenstående links.

 

 

Indmeldelse:

Indmeldelse sker via indskrivningsskema. 

Venteliste:
Hvis der ikke er plads i en ønsket klasse, kan man blive optaget på venteliste. Hvis der bliver plads i klassen kontaktes forældrene, som udgangspunkt i den rækkefølge, hvori indskrivningsskema er modtaget. Skolen vil dog altid vurderer det enkelte barn samt helheden af klassesammensætningen, uafhængig af rækkefølgen af ventelisten.
 
Ønsker du dit barn indmeldt til  skolestart i august, eller ønsker I at få jeres barn skrevet på venteliste, finder du de skemaer du skal bruge i menuen herover. Du kan også kontakte skolens kontor

 

 

Ønsker du dit barn indmeldt eller skrevet på venteliste inden barnet når skole-alderen, kan du ringe eller skrive til skolens sekretær.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være