Før-skole

Overgang fra børnehave til skole – førskoleforløbet på Fole Friskole.


Formålet med skolegruppen er, at give de kommende skolebørn et indblik i, hvad der venter dem, når de skal starte i skole. At møde skolens øvrige elever og medarbejdere, så alle kan se hinanden og lære hinanden at kende samt at opnå kendskab til skolens kultur. Målet er at give førskolegruppen en harmonisk overgang fra børnehave til skole.

Fra april og frem til og med juni, vil den kommende skolegruppe i børnehaven deltage i skolens almindelige undervisningsfag to gange ugentligt. Vi er opmærksomme på, at børnene ikke allerede i førskolen skal lave skoleopgaver, men få en forsmag på, hvad de vil møde i 0. klasse. Udover forskellige opgaver og aktiviteter, vægter vi den frie leg meget højt, da den er med til at styrke børnenes sociale relationer. Hvert førskolebarn vil få deres egen mappe, hvor deres ”skolearbejde” samles. Denne mappe kan så følge barnet i skole.
 
Forløbet vil bidrage til, at børnene får øvet og styrket nogle af de grundlæggende færdigheder, der kan være vigtige at have med sig, når man skal starte i 0. klasse.
 
Vi ser frem til godt samarbejde mellem forældre, børnehave og skole, og glæder os til mange gode og lærerige timer sammen med jeres børn. Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være