Skolelederens nyhedsbrev

Nyhedsbreve fra skoleleder Anita Bisgaard
Nyhedsbrev uge 1

Så er vi heldigvis alle, både små som store, tilbage til en nogenlunde normal hverdag
igen. Restriktionerne er ens i forhold til dem, som vi kender fra før jul.
Vi har modtaget en ny testplan; mandag og torsdag bliver vi testet på skolen fra kl.
11.55 – 13.15. Og den er gældende fra uge 2.

De kommende forældremøder udskydes midlertidig, indtil vi igen skønner at kan
samles mange mennesker sammen igen.

I uge fire har vi planlagt fagdage; mandag har vi science dag og tirsdag til fredag har
vi religionsdage. Disse fagdage afvikler vi klassevis, således at vores elever ikke bliver
blandet. Klasserne møder kl. 8.00 og har fri igen kl. 13.00, hvorefter bussen kører
vores busbørn hjem.

Et STORT velkommen til vores to nye elever; Magnus i Bøg og Sofia i Pil.
Vi håber, at I og jeres familier vil blive rigtig glade for at gå på vores skønne skole.

I næste uge har Ask terminsprøver, og vi håber, at det vil blive en god oplevelse og
held og lykke med jeres prøver, og husk at man er ikke forpligtet ud over sine evner.

Det var vist alt i denne omgang.
Rigtig dejlig weekend til jer alle
Med venlig hilsen
Anita Bisgaard

 

 

Nyhedsbrev uge 49

Så er der lidt nyt fra kontoret igen.
Som I sikkert allerede ved, så bliver skolerne lukket ned fra og med onsdag d. 15.12. 21 til og med d.4.1.22. Derfor bliver tirsdag i næste uge den sidste alm. skoledag før juleferien.
Eleverne vil modtage fjernundervisning, og klasselærerene sender et ugeskema ud på tirsdag, og sørger ligeledes for at eleverne får bøger mv. med hjem i tasken.
Vi tilbyder naturligvis nødpasning i vores SFO, hvis I er udfordret arbejdsmæssigt eller af socialt/pædagogisk karakter, efter de gældende retningslinjer fra UVM.
 
Inden vi går på juleferie, vil vi gerne have jer til at se efter i vores glemte sager-kasse, om I har nogle glemte ting liggende. Den vil blive tømt i juleferien.
Der vil ligeledes blive gjort rent i børnenes garderober, så disse bedes også tømmes inden juleferien.
Fra onsdag i uge 50 ville børnene fra 1.kl. og op efter normalt blive tilbudt test på skolen, og det gælder stadig de uvaccinerede børn, så husk endelig lige at give tilladelse til kontoret. Dette vil så først være gældende fra efter juleferien pga. hjemsendelsen.
Vi starter op igen i skolen d. 5.12. til alm tid. efter juleferien, vi krydser fingre for, at det er til en normal hverdag igen.
Slutteligt vil jeg gerne have lov til at ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår.
Pas godt på jer selv og hinanden derude.

Med venlig hilsen
Anita Bisgaard

 

 

Nyhedsbrev uge 47

Så nåede vi frem til teaterugen, og der har været liv og glade dage hele ugen; der er
blevet sunget, spillet, øvet på replikker, syet kostumer, lavet kulisser og der har
været lyd- og lysdrenge, som har styret slagets gang.
Og det er derfor med største beklagelse, at jeg må meddele, at vi desværre må
aflyse eftermiddagens forestilling jvf. vedhæftede fil fra Haderslev Kommune, som
er kommet på mail.
Vores overbygning har været i praktik i denne uge, det bliver interessant at høre om
deres oplevelser i næste uge.
Der bliver ligeledes også julet lidt rundt omkring på skolen, og den hyggelige
julestemning spreder sig.
I denne uge er der en medarbejder fra børnehaven, der blev konstateret positiv for
Corona, men heldigvis er der ikke nogen børn, der er blevet smittet. Vi følger
naturligvis situationen nøje. I vil selvfølgelig blive orienteret, hvis situationen
udvikler sig.
Fole Friskoles Venner samler dåser ind hver den første lørdag om måneden, disse
kan stilles nede i skolegården i poser, hvis man vil bidrage til indsamlingen.
Der vil fra på mandag også være indført følgende restriktioner på skolen:
 Undervisning i stamklasserne i det omfang den alm. undervisning kan lade sig
gøre.
 Opdeling af eleverne i pauserne.
 Ingen større sociale arrangementer på skolen.

Så desværre ingen forestilling i eftermiddag...

Rigtig dejlig weekend
Med venlig hilsen
Anita Bisgaard

 

 

Nyhedsbrev uge 45

Så er der lidt nyt fra skolen, og denne gang med en ny ”kvinde bag roret”.
Jeg vil gerne takke de ansatte, elever/børnehavebørn, forældre, skolebestyrelse for
den fine modtagelse. Det påskønner jeg virkelig.
Hverdagen er så småt ved at indfinde sig og med den de dertilhørende møder mv. I
den forbindelse havde vi besøg af arbejdstilsynet i onsdags, hvorved vi fik tildelt en
grøn smiley, hvilket jo er dejligt. Jeg vil lave et nyhedsbrev hver anden uge; de ulige
uger. Jeg mailer det rundt til skolens forældre, og det vil også blive lagt ud på
skolens hjemmeside.
I uge 47 skal vi have teateruge på skolen, hvor der vil summe af liv og glade dage.
Skoledagen (mandag – torsdag) begynder kl.8.00 og slutter igen kl. 13, fredag er dog
anderledes, se vedhæftede fil.
Vi har fået to nye elever på skolen; Liana i Eg og Daniella i Birk. Vi ønsker jer hjertelig
velkommen, og håber at I og jeres forældre vil føle jer godt tilpas på vores skole.
Mandag d. 29.11. starter der ligeledes to piger på skolen; tvillinger til Birk, og vi
håber, at alle vil tage godt imod dem.
I denne regnfulde tid, oplever vi flere elever der går rundt med våde strømper, så
tjek lige garderoben for ekstra tørt tøj og passende fodtøj.
Vi har fortsat poder fra Haderslev Kommune ude på skolen om onsdagen og teste
uvaccinerede elever, så hvis I har børn, der ikke bliver testet pt, og I gerne vil
benytte jer af muligheden, bedes I maile jeres tilladelse til mig, så vil vi sørge for at
få dem på listen fremadrettet.

Med ønsket om en dejlig weekend
Anita Bisgaard
  Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være