Årsplaner

Årsplaner, Forenklede Fælles Mål


I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter en ramme for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.
 
Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal ”stå mål med” undervisningen i folkeskolen.
 
På Fole Friskole fortolker vi at ”stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og for den enkelte. Vi udarbejder hvert år vores egne årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum ”står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.
 
De forenklede fælles mål kan ses her: www.uvm.dk - søg forenklede fælles mål, find det fag du ønsker.

 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være