Hverdagen i SFO'en


HVERDAGEN I SFO’EN


Når skoledagen er slut, går børnene selv til SFO’en - som er en kendt del af skolen - og her bliver børnene afkrydset, så vi ved hvem der er kommet. Ved forskellige beskeder fra forældre, skrives disse i SFO-bogen, der altid ligger fremme på pulten ved SFO’en,  eller sendes via SMS. Lærerne giver ligeledes beskeder, som er vigtige for os at vide.
 
Børnene går ofte i gang med at lege, hygge sig, eller deltage i aktiviteter, som vi igangsætter.
De leger indtil vi skal spise ved eftermiddagstid.
 


  Reglen om at børnene skal give besked hvis de flytter placering, altså hvis de går fra legeplads til sportsplads, giver børnene en ansvarsfølelse.
Dette giver også et godt overblik for SFO-medarbejderne.

Vi vægter tillid og ansvar højt, netop derfor kan det lade sig gøre at have et stort udendørs areal, som børnene må lege på. Hver dag runderer SFO-medarbejderne, for at holde opsyn med børnene både uden -og indenfor.
 
Da der ofte opstår spontane ønsker om legeaftaler, blandt børnene, henstiller vi til, at der ventes på den ene forældres ankomst. Derudover opfordrer vi til, at legeaftaler indgås før eller efter skole/SFO.
 
"Vi skal ikke lære vores børn, at de er specielle i betydningen af at være bedre end andre. Vi skal lære dem, at de specielle i betydning af at være dem de nu er." 


AKTIVITETER I SFO’EN:


Vi forsøger altid at opretholde en aktiv hverdag med forskellige, spændende og udfordrende aktiviteter. Vi tilstræber at disse varierer med både ude -og indendørs, kreative, sociale og faglige aktiviteter.
Vi har hver måned en aktivitetskalender.
Vi har aktiviteter hver 2. torsdag, hvor alle børn skal deltage. Aktivitetskalenderen, som er udarbejdet for hver måned, hænger synligt i skolens indgang og i SFO’en.
 
Derudover har vi en kalender i SFO’ens garderobe, som giver et overblik over forskellige ting, såsom aktiviteter, fiskedage, fødselsdage, månedens SFO-børn etc.  
 
Fokusområder:
Vi arbejder ud fra følgende fokusområder:
 
  • At skabe nærvær og tryghed for det enkelte barn, så barnet føler sig set, hørt og forstået i løbet af dagen. 
  • At have en god tone, når vi snakker sammen, både med venner, voksne og forældre. 
  • Vi arbejder målrettet med børnenes venskaber for at styrke og udvikle deres muligheder for sociale relationer og derigennem lære, at aflæse de andre børns følelser og behov. “Kendskab gi´r venskab.” 
  • Vi ønsker at skabe trygge rammer, hvor der er plads til forskelligheder, og hvor børnene bl.a. har mulighed for at udvikle sociale relationer. 
 

 

Madrutiner i SFO’en:


Vi synes det er vigtigt, at have fokus på børnenes kostvaner, fordi vi tror på, at sunde og mætte børn fungerer bedre socialt og tilmed er motiveret for leg og læring. Det giver gladere, roligere og aktive børn, hvilket gør, at vi alle trives bedre.
 
I SFO’en følger vi de 10 kostråd. Vi spiser frugt og grøntsager, vi får fisk én gang i ugen, vi får youghurt og fuldkorn. Derudover får vi altid vand til maden.
Vi har stort fokus på at børnene lærer at smage på maden og vi bruger god tid på at lave indbydende, spændende og varieret mad. Derfor bruger vi ofte tid i køkkenet sammen med børnene på at lave varme retter.
Dog siger vi aldrig nej til lidt usundt til særlige og festlige lejligheder. Der skal være en god balance og refleksion over hvorfor og hvornår, vi spiser, det vi gør.
 
Morgenmad:
Morgenen i vores SFO er en vigtig del af dagen for børnene. Her tilstræber vi at skabe en hyggelig og og rolig atmosfære inden skoledagens start.
Vi omfavner børnene med nærvær og ro. Vi nyder morgenen med stearinlys, musik, tegninger i massevis, sjove spil og historier.
Morgenen i SFO’en er noget helt specielt, at møde ind til, for både voksne og børn.
 
I morgen-SFO har dit barn mulighed for at få morgenmad, hvis dette ikke er nået hjemmefra.
Morgenmaden tilbydes i tidsrummet 6.30-7.30. Her vil der være havregryn, cornflakes, knækbrød, yoghurt, mælk og vand.
 
Eftermiddag:
Ved eftermiddagstid hjælper børnene med at gøre mad og vores spiserum klar.
Af og til læses der en historie under maden, både af SFO-medarbejderne, men sørme også af de børn, som kunne have lyst til at læse foran de andre.

Ved hvert bord i spiserummet har vi en “skaffer.” Denne skaffer skal sørge for kopper og vand til sit bord. Derudover skal skafferen vaske bordet når alle har spist.
Hver uge er der en “baljehenter,” som sørger for at der står en balje klar med varmt vand og sæbe og klude i. Baljehenteren skal stille spanden i spiserummet, så skafferne kan bruge kludene til at vaske bordene. Bagefter skal baljehenteren tømme baljen.
Dette giver børnene en fornemmelse af at være en del af et fællesskab, at tage et ansvar og får samtidig færdigheder i at lave mad, afrydde bord, ect.
Vi sætter fokus på, at dette foregår i hyggelig samvær med både de voksne og de andre børn.
Når vejret tillader det, spiser vi selvfølgelig ude.  
 

 

Intolerance:


Vi vil gerne være opmærksomme på de børn, der er intolerante overfor visse fødevarer.
Derfor er det vigtigt, at I som forældre giver os besked, hvis dette er tilfældet for jeres barn.
 

 

Forældresamarbejde:


Vi ønsker at skabe et godt samarbejde mellem medarbejdere og forældre. For os er det vigtigt og dermed reglen, at der hver morgen bliver sagt godmorgen, af både børn og forældre, ligeledes et “farvel og tak for i dag,” ved afhentning.
Der er altid kaffe på kanden og en ekstra stol til forældre, som kunne have lyst til at sidde med hvis deres barn/børn afhentes ved spisetid.
 

Vi ser frem til et godt samarbejde – “ræk mig din hånd, så får du min.” 

 


 


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være