Niveau-tilpasset undervisning

Hvad er Ny Reform?


Ny Reform er den pædagogiske linje på Fole Friskole, som vi startede i slutningen af 2013. Vores mål er at styrke den enkelte elev i dennes faglige og sociale udvikling. Det er siden 2013 oplevet, at ved at arbejde med eleverne på den måde, at vi når hver enkelt elev langt højere end tidligere, og det er en succes, som vi fortsætter med.

Elever på Fole Friskole går i niveauer, hvor niveauet passer til deres faglige udgangspunkt i fagene dansk, matematik og engelsk. Niveauerne er opkaldt efter løvtræer i den danske natur og hedder Pil, Bøg, Eg, Birk og Ask. På nuværende tidspunkt vil eleverne på de enkelte hold have et niveau svarende til de faglige standpunkter i følgende klasser.
Pil: 0. - 1. klasse
Bøg: 2. – 3. klasse
Eg: 4. – 5. klasse
Birk: 6. - 7. klasse
Ask: 8. - 9. klasse

Afhængig af elevsammensætningen, vil vi løbende revidere den klassefaglige inddeling løbende. Det er som udgangspunkt vores mål at holde en klassekvotient på 20 elever pr. niveau.

Hvordan inddeles eleverne i hold? 
Vi har alle en idé om, hvor den enkelte elev befinder sig rent fagligt i de enkelte fag. For at sikre at den enkelte elev får de faglige udfordringer, som de kan overskue, tester vi eleverne. Vi tester i fagene dansk, matematik og engelsk. Det bliver hermed muligt at sikre den helt rigtige placering for den enkelte elev og vi sikrer, at eleven er på et niveau, hvor de fagligt kan byde ind med viden. Ud over de rent faglige tests, arbejdes der løbende med vækstmodellen i forhold til elevens egen mening omkring både det faglige og sociale. Således sikrer vi stabilitet og engagement ved den enkelte elev.

Kontaktlærer: 
På Fole Friskole er der tilknyttet en kontaktlærer til hvert niveau. Det er vores opgave at forstå det enkelte barn, IKKE omvendt. Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være