Niveau-tilpasset undervisning

Hvad er Ny Reform?


Ny Reform er den pædagogiske linje på Fole Friskole, som vi startede i slutningen af 2013. Vores mål er at styrke den enkelte elev i dennes faglige og sociale udvikling.
 
Elever på Fole Friskole går i niveauer, hvor niveauet passer til deres faglige udgangspunkt i fagene dansk, matematik og engelsk. Niveauerne er opkaldt efter løvtræer i den danske natur og hedder Pil, Bøg, Eg, Birk og Ask. På nuværende tidspunkt vil eleverne på de enkelte hold have et niveau svarende til de faglige standpunkter i følgende klasser.
 
Pil: 0. - 1. klasse
Bøg: 2. – 3. klasse
Eg: 4. – 5. klasse
Birk: 6. klasse
Ask: 7. – 8. klasse
 
For at kunne holde en holdkvotient på 17-22 elever pr. niveau, vil vi revidere den klassefaglige inddeling løbende. Det er som udgangspunkt vores mål at holde en klassekvotient på 20 elever pr. niveau.
 
Hvordan inddeles eleverne i hold? 
Vi har alle en idé om, hvor den enkelte elev befinder sig rent fagligt i de enkelte fag. For at sikre at den enkelte elev får de faglige udfordringer, som de kan overskue, tester vi eleverne. Vi tester i fagene dansk, matematik og engelsk. Det bliver hermed muligt at sikre den helt rigtige placering for den enkelte elev og vi sikrer, at eleven er på et niveau, hvor de fagligt kan byde ind med viden.Ud over de rent faglige tests, vil Fole Friskoles evaluerings-skema blive brugt, for at komme det sociale aspekt til gode. Dette skema vil følge den enkelte elev gennem tiden på Fole Friskole. Således sikrer vi stabilitet og engagement ved den enkelte elev.
 
Så alt i alt arbejder eleverne med deres evaluerings-skema 2 gange årligt, de har test 2 gange årligt, samt skole/hjem-samtaler 2 gange årligt.
 
Kontaktlærer: 
På Fole Friskole er der tilknyttet en kontaktlærer til hvert niveau. Det er vores opgave at forstå det enkelte barn, IKKE omvendt. Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være