Procedure førskolebørn – SFO samt skolebus


Det er således, at førskolebørn, der ikke er tilknyttet Naturbørnehaven, har endt skoledag omkring middagstid. For at tilgodese forældrene og deres arbejdstider, tilbyder Fole Friskole muligheden for pasning i SFO’en, samt hente/bringe med skolebussen.

Alt afhængig af antal førskolebørn og / eller efterspørgsel, aftales det mellem skoleleder og medarbejderne i SFO samt buschaufførerne muligheden for dette. Det skal kunne lade sig gøre, samt give god mening at rumme flere børn end de i forvejen tilmeldte SFO-børn.

Kontakt skolelederen, hvis der er behov for pasning i SFO’ en eller brug af skolebus.

Der vil være en egenbetaling på eftermiddagsmodul pr. pasning i SFO’ en samt en samlet pris for skolebussen. Priserne kan oplyses af skolens sekretær Christina. 

 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være