Procedure for arbejdsdag

 

Procedure for arbejdsdage

Ansvarlig:

Arbejdsgruppen, skoleleder, afd.leder samt bestyrelse

Fremgangsmåde:

Arbejdsgruppen skaber overblik over hvilke opgaver/rep./fornyelser der er behov for


Medarbejdere, bestyrelse, forældre og ikke mindst eleverne kommer med ønsker


Arbejdsgruppen prioriterer hvad der skal laves på arbejdsdagene – i samarbejde med skoleleder, afd.leder og bestyrelsen

Arbejdsgruppen noterer, hvilke forældre der har deltaget i arbejdsdagene


Familier der ikke tilmelder skal tildeles en opgave på skolen eller i børnehaven på et andet tidspunkt i løbet af året. Tildeling af opgave står arbejdsgruppen for


Hvis man udebliver fra arbejdsdagen OG den tildelte opgave, får man tilsendt en regning på 1000,- kr.

Økonomi:

Afh. af opgaverne, samt skolens og børnehavens økonomi

Revideret: juli 2020

 
 

 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være