Procedure for Fravær

Fraværsprocedure

Ansvarlig:

Skoleleder, lærerteamet

Fremgangsmåde:

Som forældre skal man altid give skolen besked ved sygdom eller anden form for fravær. Dette skal gøres via telefonopkald eller sms til skolen/SFO, inden skoledagen starter.

Der føres protokol hver morgen. Er der ikke blevet ringet ind om morgenen, og der mangles en elev, vil hjemmet blive kontaktet pr. tlf.

Udebliver eleven fra skolen eller ved et skolearrangement, uden at give besked, bliver dette noteret som ulovligt fravær. 

Har eleven mere end 5 % ulovligt fravær, indkaldes forældre og eleven til en samtale ved skolelederen.  

Skolelederen vil til enhver tid vurdere % af lovligt/ulovligt fravær ift. at opfylde undervisningspligten afh. af sagen.

 

Økonomi:

 

Revideret: Okt. 2020


Princip for fritagelse for skolegang på Fole Friskole.


På Fole Friskole arbejder vi under den overordnede værdi: ”LYSTEN til at LÆRE skal BÆRE”. I denne værdi ligger den forståelse, at læring og trivsel er hinandens forudsætninger for et godt udbytte af skolegangen, og derfor er det enkelte barn en vigtig deltager inden for såvel den faglige som den sociale kontekst, hvor barnet skal have mulighed for at udfolde sig og være en værdiskabende bidragsyder til fællesskabet.
Derfor er det vigtigt, at barnet er til stede så meget som muligt, og skolen bør betragtes og respekteres som barnets arbejdsplads, hvorfor afbrydelser i barnets skolegang skal begrænses mest muligt.
Bestyrelsen har derfor, i samråd med skolelederen, besluttet, at skolen vurderer alle ønsker om fritagelser ud fra:
Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen
I medfør af § 39, stk. 1, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014.
 
Bestyrelsen ønsker regelmæssigt at blive informeret om fraværets størrelse med særligt henblik på det ulovlige fravær.


 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være