Procedure for lektier

Lektieprocedure

Ansvarlig:

Skoleleder, lærerteamet

Fremgangsmåde:

Når en elev glemmer at lave sine lektier skrives der mail til hjemmet. Dernæst bliver forældrene kontaktet telefonisk. Sker der ingen virkning af de 2 nævnte, videresender læreren opgaven til skolelederen, som indkalder forældrene til samtale på skolen.

 

Antallet af mails og telefonisk kontakt med forældrene, er op til den enkelte lærer, da der kan forekomme forskellige årsager til de glemte lektier. Dvs. læreren vurderer hvornår skolelederen skal indblandes.

 

Hvis forældre vælger at tage deres barn ud af den daglige undervisning pga. ferier eller lign., er det forældrenes egen opgave at få fulgt op på div. lektier. Forældrene kan derfor ikke forvente, at læreren laver en lektieplan til den/de uger eleven er væk fra den daglige undervisning.

 

Lektiecafé

Lektiecaféen er et sted, hvor alle skolens elever er velkommen. Vi tilbyder lektiecafé 1 x ugentligt. Et tidspunkt, hvor alle elever har mulighed for at være tilstede.

Møder en elev til lektiecafé skal eleven blive der til lektionen er slut.

 

Økonomi:

 

 

Revideret: Sep. 2020


 

 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være