Procedure for mobiltelefoner og andet IT

Procedure for mobiltelefoner og andet IT

Ansvarlig:

Skolelederen og lærerteamet

Fremgangsmåde:

Mobiltelefoner m.fl. må ikke benyttes hverken i timerne eller i frikvartererne, medmindre skolelederen eller en lærer giver tilladelse hertil.

 

Vi har stor fokus på at være sociale i fysisk form.

 

Overholdes dette ikke, vil eks. mobiltelefonen blive taget fra eleven og lagt på kontoret. Denne kan hentes, når skoledagen er slut.

Økonomi:

 

 

Revideret: Juni 2019

 

 

IT politik på Fole Friskole


Opdateret august 2020
 
Generelle retningslinjer 
Der forventes, at alle lærere selv vurderer, hvornår det er relevant at bruge IT i deres undervisning. 
Der opfordres dog til, at der på de større klassetrin udleveres og afleveres opgaver via Google apps. Herved vil eleverne bliver stærkere i brugen af IT og diverse apps, og dette vil dygtiggøre dem til fremtidige uddannelsesinstitutioner og efterfølgende til arbejdsmarkedet. 
 
Google Apps/Uni-login/simfri mail konto.
Vi bruger Google Apps i undervisningen, herunder Google Docs, Google Sheets osv. 
Alle elever på skolen har et login til Uni-C med tilhørende mailadresse xxx@folefriskole.dk (Gmail konto). Denne oprettes ved indmeldelsens eller ansættelsens begyndelse, og slettes igen ved udmeldelse eller afskedigelse. 
Al kommunikation mellem skole og hjem foregår fortsat via mailsystem. 
 
IT udstyr 
Skolens Chromebooks anvendes af elever fra 1.-8. klasse. 
Skolens Ipads benyttes af 0.-8. klasse.
Hver lærer får en Chromebook stillet til rådighed.
Elevernes Chromebooks skal altid blive på skolen, lærerne har ret til at hjembringe deres ved forberedelse. Forberedelsen kan også foregå på egen computer. Det er et krav, at al undervisning foregår i Google Apps. 
Sociale medier Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat og andre sociale medier er bandlyst/ikke tilladt i undervisningstiden for alle klassetrin. 
Vi henstiller til, at medarbejdere og elever ikke er “venner” på Facebook. 
Alle elever får et appel-id, som bruges på skolens Ipads.
 
Forsikring 
Skolens IT udstyr er fuldt ud dækket af skolens løsøreforsikring. Vi forventer, at skolens IT udstyr behandles med respekt og efter lærernes anvisninger, og som det er beregnet til at blive brugt. Hvis en elev bevidst behandler skolens IT udstyr dårligt (udover hvordan man normalt behandler en pc), så vil det være forældrenes egen forsikring, der skal dække, såfremt der opstår skader på udstyret. 
 
Mobilpolitik 
Denne er lavet særskilt, som udsendes til hele forældrekredsen ved skolestart og til ny-ankomne familier løbende over skoleåret.
Denne politik lyder:
Mobiltelefoner m.fl. må ikke benyttes hverken i timerne eller i frikvartererne, medmindre skolelederen eller en lærer giver tilladelse hertil.
Vi har stor fokus på at være sociale i fysisk form.
Overholdes dette ikke, vil eks. mobiltelefonen blive taget fra eleven og lagt på kontoret. Denne kan hentes, når skoledagen er slut.
 
 
Kompetenceudvikling 
Vi ønsker, at alle medarbejdere har de fornødne IT kompetencer, så IT kan integreres i undervisningen og i skolens dagligdag. Det gør vi således:
- Alle fastansatte undervisere får stillet en Chromebook til rådighed, så længe vedkommende er ansat. 
- Vi ønsker at tilbyde løbende interne kurser og café arrangementer, hvor medarbejderne kan tilmelde sig. 
- Alle medarbejdere forventes at besidde grundlæggende IT kompetencer, som er nødvendige for at udføre deres arbejde. Det henhører under faglig ajourføring at tilegne sig og vedligeholde disse kompetencer. 
 
Fortrolige oplysninger 
Det er et lovkrav, at vi håndterer personfølsomme oplysninger på en forsvarlig måde, da vi har pligt til at beskytte elever, forældre og medarbejdere. 
Det gør vi således: 
- Alle forældre får mulighed for at underskrive en samtykkeerklæring, som giver skolen lov til at offentliggøre billeder, film og værker af eleven på skolens hjemmeside og Facebook-side 
- Vi husker at logge af div. Chromebooks, når de forlades! 
- Et brugerlogin er personligt og må ikke udlånes til andre medarbejdere eller elever på (med undtagelse af skoleleder samt IT-ansvarlig)
Fole Friskole & Naturbørnehave
Folevej 25-29
6510 Gram
Tlf.: 74822932
Mail: lene@folefriskole.dk 
CVR 20006897​ 
 
Etik og digital dannelse 
Enhver brug af computere, tablets og Chromebooks på nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme, er forbudt. Alle skal overholde god etikette 
– ifølge Center for Digital Dannelse - på internettet. Der må ikke sendes anonym post, og andre brugere af nettet må på ingen måde generes. Det er strengt forbudt at søge efter, downloade eller gemme pornografisk, voldeligt eller racistisk materiale. Færdsel på internettet bygger på tillid til brugeren. Det betyder, at alle må rette sig efter de fælles normer for god tone på nettet. Disse normer danner grundlag for hensynsfuld og fornuftig trafikafvikling. 
Man skal vide, at hvis man sender mails eller andre former for beskeder, skal man opfylde følgende retningslinjer: 
- Når man chatter, bør man aldrig opgive sit efternavn, adresse, telefonnummer, klasse eller skolens navn - Man skriver i en pæn tone, og lader være med at bruge skældsord og bandeord 
- Man kan bruge smileys :-), hvis man vil udtrykke noget underforstået 
- Man sender ikke store filer uden grund - det optager plads på computere og netværk 
- Man underskriver sine meddelelser, så man kan se, hvem der er ophavsmand til meddelelsen 
- Man holder ekstreme holdninger og synspunkter for sig selv. Det er vigtigt at huske, at alle kan læse, hvad man skriver 
- Man sender ikke reklamer eller reklamerende indlæg 
- Man uploader aldrig billeder eller videoer af en anden uden dennes tilladelse, jf. persondataforordningen anno 2018. Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være