Procedure ved sorg og krise

Procedure for sorg og krise

Ansvarlig:

Skoleleder samt bestyrelse

Fremgangsmåde:

Pædagogiske overvejelser.

På Fole Friskole & Naturbørnehave har vi forsøgt at forberede os på, hvad skolen og børnehaven kan gøre, hvis det værst tænkelige sker. Vi kan aldrig forberede os godt nok eller have fuld kontrol i en krisesituation, men vi kan forsøge på forhånd at have taget stilling til ansvarsfordeling, opgaver, kontakt til hjemmet m.m., så vi, hvis situationen opstår, hurtigt kan give hjælp og støtte til barnet/eleven, familien samt kollegial støtte.

Vi skal være opmærksomme på, hvordan vi som skole og børnehave kan støtte familien. Det kan være meget forskelligt, hvordan forældre og børn reagerer i forhold til sorg og krise, og vi skal kunne rumme dette, samtidig med, at vi altid har eleverne og børnene som fokuspunkt.

Derfor er det vigtigt, at I som forældre, orienterer skolen/børnehaven, hvis der sker noget alvorligt i elevens eller barnets liv, eller væsentlige familiemæssige ændringer. Dette indebærer nemlig, at skolen/børnehaven kan tage specielle hensyn og give hurtig og kontinuerlig støtte til eleven eller barnet og være behjælpelig med at forebygge, at sorgen/krisen på et senere tidspunkt går hen og bliver en uoverskuelig udfordring for eleven/barnet. Ved samtaler med f.eks. hjemmet, skal diverse samtaler noteres og gemmes i elevens eller barnets mappe.

Nedenstående punkter er områder, som vi har valgt at have i fokus. Ved hvert punkt har vi udformet en plan, som medarbejderne kan reagere ud fra. Punkternes fremgangsmåder er ikke at finde på hjemmesiden, da den er til gavn og til brug af skolens og børnehavens medarbejdere.

Planen revideres minimum en gang om året og desuden evalueres der på den, når den har været i brug. Dette sker på fælles medarbejdermøder og ved bestyrelsesmøder.

  • Når et barn/en elev dør
  • Når et barn/en elev mister en forælder eller søskende
  • Når et barn/en elev er udsat for alvorlig/livstruende ulykke eller sygdom
  • Når et barn/en elev oplever skilsmisse
  • Når en medarbejder dør
  • Når en medarbejder kommer ud for alvorlig/livstruende ulykke eller sygdom
  • Når en medarbejder mister et barn eller en ægtefælle
  • Når der sker pludselig dødsfald eller alvorlig tilskadekomst hos en elev eller medarbejder i børnehave- skole- eller SFOtid.
  • Når der sker en ulykke på ture uden for børnehaven og skolen

Økonomi:

Ingen                                                           Revideret sep. 2020 Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være