Årsplaner for faktalogi
Årsplan for Birk i Faktalogi 2021/2022

 

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Emne:

 

Kilder

 

Historie 5

Hvad er kilder

 

Hvordan kan man undersøge kilder

 

Hvad er kildekritik

Øvelser:

 

Når kilden er et billede

 

Når kilden er en lydfil

 

Årets pressefoto (grupper) Fortæl fotoets historie.

Samfund og tro

Med udgangspunkt i pressefoto

Samfunds opbygning i forskellige dele af verden

Samfundsproblematikker gennem tiden

Tidens samfund

(Apartheid, racisme, seksualitet, kropsidealer)

Opfindelse, undersøgelse og læring

Fake News

Breaking News

Hvad vil det sige at skygge en historie

(Fremstil egne fake news - fx. 2 sande og en falsk historie. Hvilke nyheder er der fokus på lige nu i medierne. Prøv at skygge en historie, vælg ud fra tv avisen. Create memes)

 

https://imgflip.com/memegenerator/27596988/Free

 

Medieformer

Blade og tidsskrifter

Visuelle og levende medier

Lav en rapportage

Undersøg en artikel i et blad/tidsskrift

Ny viden

Aktuelle emner i medierne

Aktuelle emner i medierne tages løbende op med klassen.

 

Debat og argumentations øvelser

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

  Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være