Årsplaner for science


 

Årsplan for Science i Pil 2021/2022

 

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Fugle

S.2 og 3 Vilfred - Vilde fugle

 

 

 

 

 

 

 

Side 6 Vilfred - Vilde fugle

Hvilke fugle kender I?

 

 

 

Rovfugle, spurve, svømmefugle og fugle, der bor på jorden

 

Leg med dyrelyde

 

 

Fjer

Lav en planche med billeder og navn af alle de fugle vi kender

 

Æg og opdeling

 

 

https://www.skoven-i-skolen.dk/aktiviteter/leg-med-dyrelyde

Øvelser med fjer

 

Planter

 

 

S. 4 og 5 Vilfred - Vilde planter

Vi starter med at starter med at snakke om planter og hvilke planter de kender.

 

Vi hører historien om Vildfred og Børste, og laver æbleringe.

 

Vi starter med at gå ud og finde blade, som vi tørrer.

Tegn Vilfred og Børste

 

Laminering og fremstilling af bladpynt

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/laminer-blomster-og-blade

 

Lav lygter med ting fra  naturen

 

 

Vejret

Vi arbejder med det danske vejr og vejrfænomener.

 

Vi skal lære vores egen vejrudsigt

 

Vi skal snakke om vand, og de 3 forskellige måder vand kan være på

 

 

https://www.naturteknologi.dk/uvf.php?uvfl=30

 

 

 

Fremstilling af en Islygte

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/islygte

 

Mål regn

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/m%C3%A5l-regn

 

Affald

Eleverne skal lære om affald - hvad kan genbruges. Eleverne skal få kendskab til, hvordan man behandler affald og dermed, hvordan det skal sorteres.

 

Hvorfor må man ikke smide affald i naturen?

https://www.naturteknologi.dk/uvf.php?uvfl=28

 

Går ud i byen og finder materiale til at lave skraldeskulptur

Modeller og aktiviteter

Bladkrans

 

 

Den grønne pose

 

 

Fuglefoder

 

 

Lav en uro af strandskaller

 

Påskeklip med karse

 

Se på snefnug

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/bladkrans

 

https://www.skoven-i-skolen.dk/aktiviteter/den-gr%C3%B8nne-pose

 

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/fuglefoder

 

 

 

 

https://www.skoven-i-skolen.dk/content/se-p%C3%A5-snefnug

 

Sundhed

Vil vil fokusere på, hvad sundhed er og hvorfor det er vigtigt at man bl.a har en sund madpakke med. Vi vil og komme omkring, hvorfor det er sundt at bevæge sig og lave balanceøvelser.

Bevægelse
Balance
Hop, kravl og løbe, stå på 1 ben.

 

Madpakke madpyramide

 

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

 

Science Bøg 2021/22

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Små dyr omkring skolen

Eleverne kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten, herunder digitale databaser. Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen

 

Vandet omkring os

Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen. Eleven får viden om materialer og stoffer i produkter Eleven kan fremstille enkle modeller over husstandsforsyning med vand, el og varme samt spildevands og affaldshåndtering.

 

Ud i vejret

Eleven får viden om enkle grafer til illustration af nedbørs- og temperatur måling Eleven får en viden om en vejrudsigts formål og struktur Eleven kan sammenholde egne vejrobservationer med en enkel vejrudsigt, herunder digitale vejrkort

 

Jeg gik mig over sø og land

Kendskab til Danmarks, Europa og verdenskort.

Forskellige korttyper

Får kendskab til verdensdelene og kan udpege dem på et kort

Kan redegøre for karakteristiske træk ved lokalområdet.

 

Fuglene ved foderbrættet

Kendskab til navne på de mest almindelige fugle i området

Viden om de forskellige fuglearter

Brug af forskellige medier til at undersøge fuglearter

 

Papirfabrikken

Eleverne har kendskab til genbrugspapir og ved hvor papiret kommer fra

Undersøgelser af papirforbrug på skolen og i hjemmet

Kendskab til forskellige stoffers brug, genbrug, oprindelse og bortskaffelse.

 

 

 

 Årsplan for science i Eg 2021/2022

 

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Vandets kredsløb

Vi arbejder med vand og dets kredsløb. Vi skal tale om vand, dets tre tilstandsformer, hvad det bruges til, og hvilken betydning det har for menneskers liv set ud fra en samfundsmæssig og historisk tilgang.

Vi skal også lære om grundvand, spildevand, vandværk og renseanlæg.

https://www.opgaveskyen.dk/vandets-kredsloeb/

 

Der skrives efter endt forløb en opgave ud fra det vi har arbejdet med.

Universet og solsystemet

Eleverne skal arbejde med at tilegne sig viden om vores solsystem og generelt om universet. Vi arbejder ud fra et hæfte om universet og solsystemet, samt de tilhørende opgaver.

Der skrives efter endt forløb en opgave ud fra det vi har arbejdet med.

 

http://www.opgaveskyen.dk/universet/

 

Microbits

Her vil vi arbejde med teknologiforståelse, innovation og design af egne kodninger, samt tilegne os viden der sætter eleverne i stand til at forholde sig kritisk og konstruktivt til egne opfindelser.

https://microbit.org/projects/

 

https://drultrabit.dk/

 

Der skrives efter endt forløb en opgave ud fra det vi har arbejdet med.

 

Miniprojekt valgfrit inden for science

Eleverne arbejder med et selvvalgt emne inden for de rammer der sættes op for projektet. Projektet skal munde ud i en fremlæggelse og en skriftlig aflevering samt et fysisk produkt der skal understøtte den viden eleverne har tilegnet sig gennem forløbet.

mundtlig fremførelse, skriftlig aflevering samt et produkt der er fremstillet til opgaven.

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

 

 Årsplan for science i Birk 2021/2022

 

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Undervisningen i science tager udgangspunkt i materialet “Overgange i naturfag”.

Vi arbejder med emner, der samler de naturvidenskabelige fag,  i tværfaglige emner.

Øvelsesark

Økologiske kredsløb

Naturområder, naturtyper, kredsløb, fotosyntese, planteædere og rovdyr, fødekæder, nedbrydere, biodiversitet.

 

Den urolige jord

Naturkatastrofer, jordens opbygning, Richterskala, jordskælv, vulkaner, tsunami.

 

Flyde og synke

Flydende vindmølleparker, flydeevne, massefylde, ubåde.

 

Det rene vand

Vands egenskaber og tilstandsformer, vand og liv, vandets kredsløb, klima og klimasikring.

 

Energi i hverdagen

Energi før og nu, energiomsætning og varmespild, energiformer, vedvarende energi, klimaændringer og energi i fremtiden.

 

Motorvejen påvirker mennesker og natur

Linjeføringer, Danmarks miljøportal, Motorvejsspillet, broer, trafik og statistik.

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

 Årsplan for ASK i Science 2021/2022

 

 

Emne/materiale

Fordybelsesområde

Links

Emne:

 

Sikkerhed i laboratoriet

 

Pirana fysik/kemi

Fordybelsesområde:

 

Gennemgang af sikkerheds og redningsudstyr

 

Risiko vurderig

 

Affaldshåndtering

 

Pli i sciencelokalet

Links:

 

https://www.youtube.com/watch?v=fiMR9ebs334

 

Hverdagens stoffer (Pirana)

 

Fremstilling af simpelt mikroskop.

Verden i bølger

 

Naturens Univers
Pirana Fysik/Kemi

Lys, lyd og energi

 

Brydning af lys

 

Lyd, der vandrer

Øvelse:

 

Støjmåling af hverdagsting

 

Bølger i vand - energi overførsel

 

Lyd cirklen

 

Lyd, lys og farve (Pirana)

Elektricitet og elektromagnetisme

 

Naturens Univers

Pirana Fysik/kemi

Energiformer

 

Symboler og udstyr

 

Elektriske kredsløb

Øvelse:

 

Statisk elektricitet

 

Enkelt kredsløb

 

Parallelforbindelser

 

Magnetisme/elektricitet (Pirana)

Stråling og Atomkraft

 

Naturens Univers

Pirana Fysik/Kemi

Stråling og levende organismer

Stråling fra solen

Atomar form

 

Atomkraft som energi kilde

Bestråling af gærceller

 

Atomer og stråling (Pirana)

 

UV stråling (solen)

Naturens riger, ligheder og forskelle

 

Naturens Univers

Pirana biologi

Undersøgelse af naturens riger

Herunder menneskets organer

 

Mitose og meiose

 

Fotosyntese og respiration

 

Fødekæder og fødenet

Habitater og spredning

Økologi og økotoksikologi

Øvelser:

Læbeceller og grønkorn

 

Egne mundceller

 

Levers spaltning af brintovilte

 

Lunger og hjerte fra gris

 

Pirana

Verdens byggesten

 

 

Sten og krystaller

 

Metaller

 

Landskabsdannelse

 

Jord

Øvelser:

 

Siprøve af jord

Undersøgelse af humus indhold

 

Forvitring af kalksten

 

Metallers egenskaber

Syre, baser og salte

 

Pirana Fysik/Kemi

 

 

Svage og stærke syrer/baser

 

Ledningsevne

 

Salte, herunder næringssalte

Øvelser:

 

Rødkålsindikator

 

Ledningsevne i citrusfrugter

 

Måling af pH

Nutidens science

 

Digitale medier

Månedlig opdatering på hvilke nye ting, videnskaben arbejder med.

Øvelse:

 

Kilder, kildekritik og emnespecifik informationssøgning

Afleveringsopgaver og felttur

Der fremstilles 5 emnespecifikke afleveringsopgaver gennem skoleåret

 

Der fremstilles 1 selvvalgt opgave

 

Eleverne kommer på en emnespecifik felttur - denne kan ligge udenfor skoletid, fx. om aftenen.

Øvelser:

 

Opstilling af hypotese

 

Udarbejdelse af problemformulering

 

Indhold i rapporter

 

Fremstilling af datasæt og måling

 

Modellering

 

 

 

Årsplaner, forenklede fælles mål:

I Danmark er der en lang skoletradition for, at Undervisningsministeriet fastsætter rammer for undervisningens indhold og mål (de såkaldte Forenklede Fælles Mål). Her er det op til skolen at fylde det indhold ind i fagene og benytte de pædagogiske metoder, der både lever op til den fastsatte ministerielle ramme og den gruppe af elever, undervisningen retter sig imod.

Friskolerne er ikke direkte forpligtede til at følge Forenklede Fælles Mål, men resultatet af vores undervisning skal “stå mål med” undervisningen i folkeskolen.

På Fole Friskole fortolker vi at “stå mål med” på den måde, at vi kan vælge indhold og den form, vi skønner er det bedste for helheden og den enkelte.

Vi udarbejder hvert år vores egen årsplaner for undervisningen, som underbygger de mål, der skal arbejdes efter. Disse er med til at sikre, at vi som minimum “står mål med” de samme krav, som der forventes i folkeskolen.

 

De forenklede fælles mål kan ses her:

Fælles mål

 

 

 

  Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være