Antimobbestrategi

 

Trivsel på Fole Friskole er et fælles ansvar. 

Både skole, forældre og elever er aktive medspillere i at nå visionen. 

Dette forpligtende fællesskab er udgangspunktet for et blomstrende liv


Formål
Vi skal ikke lære vores børn, at de er specielle i betydningen af at være bedre end andre. Vi skal lære dem, at de er specielle af betydningen af at være dem de nu er. De er specielle fordi de er dem, og holder de fast i dem selv og lytter til dem selv, så finder de den vej, der er rigtig for dem.
 
Det er vigtigt at lære både dansk, matematik og sprog. Men det er lige så vigtigt at kunne indgå i fællesskaber, tage medansvar for andres trivsel, evne at sætte sig ind i andres perspektiver, kunne løse konflikter og opbygge/bevare venskaber. Alle elever har ret til at være en del af fællesskabet gennem aktiv deltagelse. Kun gennem aktiv deltagelse bliver der tale om reel trivsel, læring og udvikling. Der skal være fokus på elevers ressourcer, og de skal møde anerkendende aktive voksne, som er nærværende og som tager ansvar for den enkelte elevs trivsel. 
 
På Fole Friskole tager vi altså udgangspunkt i det hele menneske, hvor læring og trivsel går hånd i hånd.
 
Mobning er ødelæggende for børns livsglæde, selvværd, indlæring og sundhed. Der tolereres derfor IKKE mobning af nogen art på Fole Friskole, og der gribes hurtigt og konsekvent ind, hvis det forekommer.
 
Formålet med denne antimobbestrategi er derfor at yde såvel forebyggende som indgribende indsats i forhold til mobning.  Fole Friskole & Naturbørnehave
 - et godt sted at være